Jaroslaw Miklasiewicz

Jaroslaw Miklasiewicz urodził się w Poznaniu w 1948 roku. Już w młodym wieku w wieku jego pasją stało się malarstwo i rysunek.
Po ukończeniu średniej szkoły o technicznym profilu rozpoczął pracę w swoim zawodzie w jednej z dużych fabryk w Poznaniu. W wolnym
czasie zaczął malować i rozwijać swoje umiejętności. Często odwiedzał galerie i muzea, studiował także albumy artystyczne z obrazam i mistrzów.

Schody na plaży 1985. Olej  na plódnie 58×40 cm

W latach 1971-1972 zaczął systematycznie pogłębiać i rozwijać swój warsztat malarski. Wypróbowywał rozne techniki. Dokonał takiego postępu, że w 1974 roku otrzymał nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Pejzaże wiejskie” pod patronatem Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i różnych agencji prasowych. Jednym z członków jury był słynny mieszkaniec Poznania: inspirator, grafik i plakacista Zbigniew Kaja (1924-1983). Odniesiony przez Miklasiewicza sukces w tym konkursie oznaczał przełom w jego dalszej artystycznej karierze. W kolejnych latach potwierdzał swoją jakość nagrodami na różnych konkursach dla artystów amatorów.

Management trojka 1988. Olej na plótnie 
W 1983 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki udzieliło mu licencji na prowadzenie działalności nawodowej jako artysta plastyk. Został członkiem dwóch stowarzyszeń zawodowych i już po czterech latach był w stanie utrzymać się z dochodów z rysunków i obrazów. Również jako zawodowy artysta był wielokrotnie nagradzany podczas ważnych wydarzeń artystycznych i konkursów w Polsce. Uczestniczył także w wystawach indywidualnych i zbiorowych za granicą, w tym w międzynarodowych Targach Sztuki w Gandawie i Kolonii.
Wyścig reżyserów 1985
Olej na płótnie 65×81 cm

Miklasiewicz w swoich pracach artystycznych inspirował się flamandzkim mistrzem Pieterem Brueghelem i polskim malarzem Jerzym Dudą-Graczem (1941-2004). Łagodny i ironiczny świadek swoich czasów, najlepiej oddaje absurd współczesnego swiata i biznesu.

Porót syna marnotrawnego 1987. Olej na plótnie

Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeów

Etnograficznych w Warszawie i Krakowie, Muzeów Miejskich w Poznaniu, Radomiu i Bratysławie (Słowacja). A także w prywatnych kolekcjach w Polsce, Holandii, Niemczech, Belgii, Szwecji, Portugalii, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ ZOBACZ:

KONTO INSTAGRAMOWE WILLEM OTTEN (#miklasiewiczwo)