Marek Swietlik

Portret artysty 2019

Marek Świetlik urodził się w 1965 roku w nadbałtyckim kurorcie Kołobrzeg. Jego rodzice byli repatriantami z Wilna, polskiego regionu, który po drugiej wojnie światowej został przydzielony do Rosji, a obecnie jest częścią Litwy. Do dziś Świetlik mieszkaniu rodzinnym wraz ze swoim prawie niewidomym bratem.

Portrety dam 2023 – Olej na dykcie 100×70 cm<

Uczęszczał do szkoły specjalnej ze względu na trudności w uczeniu się, a następnie pracował jako ogrodnik w miejscowym parku miejskim. W 1990 roku pobierał skromną rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Ukrzyzowanie na Kalvarii

W 1993 roku namalował swój pierwszy obraz. Powodem był artykuł w lokalnej prasie o kradzieży obrazu przedstawiającego Ukrzyżowanie na Golgocie z bazyliki kołobrzeskiej. Jakby pod wpływem inspiracji postanowił namalować reprodukcję skradzionego dzieła. Wykonaną przez siebie pracą (w formacie 157 x 116 cm) zwyciężył w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Teofili Ociepki w Bydgoszczy. Sukces ten stanowił zachętę do kontynuowania prac nad ukrzyżowaniem i innymi scenami biblijnymi. W późniejszym etapie rozszerzył tę paletę o sceny miejskie i rodzinne, (auto)portrety i wariacje na temat znanych dzieł sztuki. Jako źródło inspiracji często wykorzystuje obrazy z książek i czasopism, pocztówki lub (nadesłane) zdjęcia.

Widok na holenderski port 2023 – Olej na dykcie 100×70 cm
Świetlik nigdy nie przestał malować. Ocenił, że w latach 1993-2023 stworzył około 350 dzieł, co pozwoliło mu utrzymać siebie i brata. Ma na swoim koncie kilka wystaw indywidualnych (Kołobrzeg, Koszalin, Szczecin, Poznań, Lublin i Bydgoszcz) oraz z sukcesami uczestniczy w wystawach zbiorowych i konkursach ogólnopolskich. Jego twórczość znajduje się w zbiorach stałych Muzeum Okręgowego im. J. Malczewskiego w Radomiu oraz w ważnych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
Trzy pokolenia rodziny 2023 – Olej na dykcie 100×70 cm

WIĘCEJ ZDJĘĆ ZOBACZ:

KONTO NA INSTAGRAMIE WILLEM OTTEN (#marekświetlik)